Analize

Postupak analize obuhvaća razne fizikalno – kemijske i analitičke metode. Većinu tih metoda moguće je precizno napraviti jedino u odgovarajućim laboratorijima. U laboratoriju RTlab-a moguće je ispitati sastav i kakvoću mošta, vina,jakih alkoholnih pića i octa kako bi se utvrdile točne vrijednosti osnovnih parametara. Ukoliko parametri odstupaju moguće ih je prema potrebi korigirali, te pronaći lijek.

Sve analize provode se sukladno sljedećim zakonima i  pravilnicima:

  • Zakon o vinu
  • Pravilnik o proizvodnji vina
  • Pravilnik o vinu
  • Pravilinik o uvjetima analize mošta, vina, drugih proizvoda od grožđa i vina, te voćnih vina i drugih proizvoda na bazi voćnih vina
  • Pravilnik o jakim alkoholnim pićima
  • Pravilnik o vinskom i voćnom octu

Za analizu je potrebno donijeti jednu litru uzorka u sterilnoj boci