Kontakt info

Podaci:
R.T. lab, obrt za analize
vl. Vladimir Topić
OIB:                              83851938069
Matični broj obrta:  97453005
Šifra djelatnosti:      71.20-Tehničko ispitivanje i analiza

Račun:
IBAN:   HR602484008110659961
Banka: RBA – Raiffeisenbank Hrvatska

Kontakti
Tel:       01/2946-355
Mob:  092/1079-787
Mail:  info@rtlab.hr